Gabinet psychoterapeutyczny w Katowicach i Będzinie | Psychoterapia Gestalt

O mnie

Jestem psychoterapeutką Gestalt. W Instytucie Terapii Gestalt, posiadającym akredytację European Association of Psychoterapy, European Association for Gestalt Therapy oraz FORGE (International Federation of Gestalt Training Organizations) ukończyłam całościowy, czteroletni kurs psychoterapii. Czując się częścią społeczności psychoterapeutycznej przystąpiłam do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt. Ukończyłam i uzyskałam certyfikaty oraz zaświadczenia z warsztatów i treningów m.in. z pracy z ciałem, kreatywności, analizy transakcyjnej, terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, warsztatach dotyczących bliskości w relacjach, pracy ze snem, zastępowania agresji, negocjacji w sytuacjach kryzysowych itp.

Od kilkunastu lat czynnie współpracuję z organizacjami pozarządowymi i samorządowymi prowadząc poradnictwo, konsultacje, terapię, treningi i warsztaty. Spotykam się w tej pracy z osobami doświadczającymi trudności w rozwoju osobistym, rodzinnym, zawodowym, poszukującymi swojej drogi.
W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej pracuję jako konsultant ds. rodzin pomagając m.in. rodzinom doświadczającym kryzysów czy dotkniętym przemocą. Prywatną praktykę prowadzę w Katowicach i w Będzinie. Swoje umiejętności i wiedzę systematycznie podnoszę uczestnicząc w szkoleniach
i warsztatach z zakresu psychologii i psychoterapii.

W relacji psychoterapeutycznej najcenniejszy jest dla mnie kontakt z drugim człowiekiem. To właśnie spotkanie sprawia, że moja praca nie jest tylko pracą, jest pasją, ciekawością poznawania i doświadczania.

Prowadząc psychoterapię przestrzegam Kodeksu Etycznego Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Gestalt. Swoją pracę superwizuję w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie.

Dumnie wspierane przez WordPressa | projekt i realizacja zatorski.eu - Strony internetowe dla Biznesu