Gabinet psychoterapeutyczny w Katowicach i Będzinie | Psychoterapia Gestalt

Pomoc pierwszoklasiście czyli zajęcia kompensacyjno – wyrównawcze z rozwijaniem sfery emocjonalnej dla rodzin

Przejście dziecka, szczególnie 6 letniego, do szkoły jest wyzwaniem edukacyjnym i emocjonalnym zarówno dla niego jak i dla rodziców. Dzieci z obszaru zabawy i swobody wchodzą w ramy szkolne, nie zawsze odpowiadające ich dojrzałości. Fakt, że pociecha spełnia kryteria podstawy edukacyjnej nie zawsze idzie w parze z przygotowaniem emocjonalnym. Taka dysproporcja może wpływać na stopień przyswajania wiedzy przez dzieci, może powodować ich wycofanie, zmiany zachowania, trudności w nauce i kontaktach rówieśniczych. Rodzice zaś, obserwując swoje dzieci i ich trudności przeżywać mogą lęk, często bezradność w relacji z nimi. Tak jakby ktoś odmienił dzieci i utrudnił ich rozumienie. Do tego dochodzą jeszcze oczekiwania i przymusy (wewnętrzne i zewnętrzne) żeby dziecko się uczyło.

W doświadczaniu zmian, uczucie lęku, chęć wycofania czy złość pojawiają się i są naturalne, zarówno u rodziców jak i u dzieci.

Zajęcia, które chcę zaproponować łączą rozwój obszaru emocjonalnego i edukacyjnego dziecka. Ponadto w serii zajęć znajdują się spotkania dla Was – rodziców, które przyczynią się do złagodzenia napięć, zrozumienia świata emocjonalnego swojego dziecka, pogłębienia kontaktu z nim i czerpania radości ze wspólnej nauki i poznawania świata. Szczególnym celem dla rodziców będzie poznanie i zaprzyjaźnienie się z własnym wewnętrznym dzieckiem.

Zajęcia rozpoczną się w grudniu i będą trwały do końca roku szkolnego, tj. do czerwca 2016 roku. Zajęcia dla dzieci odbywać się będą jeden raz w tygodniu z wyłączeniem świąt i ferii zimowych. Grupa dzieci to 4 do 5 osób. Czas trwania spotkania 1,5 godziny, koszt 25,00 zł za jedno dziecko.

Podczas spotkań dla dzieci prowadzone będą edukacyjne zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze obejmujące:

  • rozwój umiejętności manualnych poprzez regulację napięcia mięśniowego rąk i usprawnianie ruchów w formie zabaw
  • doświadczanie i rozwijanie spostrzegania wzrokowego i orientacji przestrzennej niezbędnej w procesach analizy i syntezy
  • pracę nad koordynacją słuchowo-ruchową i słuchowo – wzrokową niezbędną przy nauce czytania
  • doskonalenie nauki czytania i pisania

Ponadto w proces edukacyjny włączone zostaną zajęcia ułatwiające dzieciom nazywanie emocji, radzenie sobie z napięciami, nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami, akceptowania siebie i rozpoznawania zainteresowań.
Zajęcia prowadzone będą w formie zabawy atrakcyjnej dla dzieci, nie pozwalającej na nudę, a jednocześnie dostosowanej do ich potrzeb rozwojowych. Wykorzystywane będą między innymi metody kinezjologii edukacyjnej Dennisona nazywanej gimnastyką mózgu, ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne.

Spotkania rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia odbywać się będą jeden raz z miesiącu i trwać będą 3 godziny. Koszt 50,00 zł za oboje rodziców.

W czasie ich trwania zajmiemy się niepokojami i pytaniami. Spotkania poświęcone będą budowaniu relacji rodzice-dziecko, ale też rodzic-rodzic, uruchamiać będziemy swoje wewnętrzne dziecko, sprawdzimy przekazy rodzinne, które mogą wpływać na komunikację i funkcjonowanie rodziny.

Zaangażowanie całej rodziny w proces pojawiających się zmian pozwala doświadczyć wsparcia i podążać bezpiecznie wyznaczoną drogą.

Zapraszam

Dumnie wspierane przez WordPressa | projekt i realizacja zatorski.eu - Strony internetowe dla Biznesu